Gratis download  

De organisatie van de toekomst

Bedrijven hebben nieuwe businessmodellen nodig, gebaseerd op voorspellende analyses. Ze moeten gebruik maken van fast data om real-time beslissingen mogelijk te maken. Toekomstgerichte bedrijven schakelen over op kwaliteitsvolle dienstverlening en kostenefficiëntie waarmee ze kunnen concurreren met grotere bedrijven.