Gratis download  

Heeft seks met robots toekomst?

Kunnen wij accepteren dat we in de toekomst seks hebben met robots? Ons gratis e-book biedt 85 pagina’s met fascinerende feiten, case studies, onderzoek en videos over de opkomst van de seksrobot.