In de neurowetenschap werken onderzoekers al tientallen jaren met hersencomputerinterfaces (BCI’s). De Duitse psychiater en neurowetenschapper Hans Berger was de ontdekker van de type-alfa-hersengolven en de eerste persoon die in 1924 een elektro-encefalogram (EEG) van een menselijk brein maakte.